Dartsactueel.nl | Hét dartnieuws van dit moment!

Zoek

NDB Rankingseizoen wordt nietig verklaard, overige NDB-toernooien worden afgelast

Zoals jullie ongetwijfeld gisteren gehoord hebben heeft het kabinet een uitgebreid pakket aan nieuwe en aangescherpte maatregelen bekendgemaakt om het coronavirus te bestrijden. Alle maatregelen (zoals sluiting scholen, sportverenigingen, eet- en drinkgelegenheden) gelden vooralsnog tot en met maandag 6 april. Het verbod op evenementen en alle bijeenkomsten geldt tot 1 juni. Eén van de dringende aanvullende overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is alle bijeenkomsten waar mensen bij elkaar komen tot 1 juni te verbieden. De ondergrens van honderd personen die aanvankelijk van toepassing was, verdwijnt. Tevens geldt er tot 1 juni een samenscholingsverbod, vanaf 3 personen of meer. Voor onze dartssport betekent dit dat onze speellocaties tot en met 6 april zeker dicht blijven en we tot 1 juni geen toernooien, evenementen, (bij)scholingen, meetings etc. mogen organiseren. Meer informatie klik hier.
Terecht gaat onze en ieders primaire zorg allereerst uit naar degenen in onze samenleving die te maken hebben met de impact van het coronavirus, met name iedereen die rechtstreeks door het virus wordt getroffen en zeker ook naar de talloze individuen en organisaties die onvermoeibaar werken om onze samenleving te beschermen. De situatie is in Nederland net als in veel delen van de wereld gevaarlijk en uitermate complex.

Het enige dat wij kunnen doen vanuit de dartssport is met z’n allen een belangrijk steentje bijdragen aan het tegengaan van de verspreiding van het virus en alle maatregelen en richtlijnen vanuit het kabinet volledig volgen. Gisteravond hebben we via digitale vergadermogelijkheden een bestuursvergadering gehad en daarin heeft de NDB het volgende besloten:

Aangezien alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (vanaf 3 personen of meer) zijn alle finaledagen georganiseerd door de Nederlandse Darts Bond afgelast en komen daarmee te vervallen. Dit geldt ook voor alle overige toernooien na 1 juni waaronder ook de NDB Masters. Daarnaast is er besloten om de twee teamcompetities van de NDB, dus de LaCo en SuperLeague, ook verder af te gelasten en zullen ook niet meer hervat of ingehaald worden.

Afgelast:
De volgende toernooien zijn dus afgelast en komen te vervallen:
• 26-04 NK Darts
• 16-05 NJTK
• 30-05 LaCo Play-offs
• 06-06 LaCo Finales
• 07-06 Bekerkampioenschappen
• 20-06 Divisiekampioenschappen vierde t/m tweede divisie
• 28-06 Divisiekampioenschappen eerste- en eredivisie
• 28-06 Selectiedag
• 05-07 NDB Masters

Wij hebben dit besloten om enerzijds duidelijkheid te creëren voor iedereen en anderzijds om ons steentje bij te dragen aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Een groot maatschappelijk probleem wat op dit moment vele malen belangrijker is dan onze mooie en geliefde dartssport. Daarnaast zal het voor bijna alle lidorganisaties organisatorisch onmogelijk zijn om in de huidige situatie op een eerlijke en sportieve manier teams en/of spelers af te vaardigen naar de finaledagen, indien deze op later moment gehouden zouden worden. Omdat iedereen in de zomer hoopt te kunnen starten met de voorbereidingen voor een volledig nieuw seizoen. Wij gaan er dan ook vanuit dat er begrip is bij jullie allemaal voor dit besluit.

Regionale competities van de lidorganisaties en overige dartsorganisatoren:
Wij begrijpen ook dat onze lidorganisaties een besluit willen en moeten nemen over de regionale competities. Wij willen benadrukken dat zij dit per (lid)organisatie uiteraard zelf kunnen bepalen.

Volgens ons zijn er drie reële scenario’s denkbaar:
A. De competitie beëindigen op de standen zoals ze nu zijn. En op basis daarvan ook de promotie en degradatieregels hanteren.
B. De competitie beëindigen op precies de helft van de competitie zodat iedereen exact één keer tegen elkaar heeft gespeeld. En op basis daarvan ook de promotie en degradatieregels hanteren.
C. De competitie nietig verklaren. Het komende seizoen beginnen met een schone lei. Teams die zich weer inschrijven houden hun divisieplaatsing (als ze aan de regels, die daar eventueel voor gelden, voldoen). Er is geen promotie- en degradatie.
Opengevallen plekken, doordat teams zich niet weer inschrijven, zullen moeten worden opgevuld. We adviseren dit te doen door de hoogst geklasseerde teams aan het einde van de 1e competitiehelft eventueel door te schuiven.

Het advies van de NDB aan de lidorganisaties is om voor optie C te kiezen aangezien dit de meest eerlijke manier is. Echter, elke lidorganisatie heeft zijn eigen afwegingen en competities zitten op verschillende manieren in elkaar. Optie A raden we de lidorganisaties af om te kiezen omdat de actuele stand van de competitie een compleet vertekend beeld kan geven. Teams hebben namelijk allemaal tegen andere tegenstanders gespeeld. Maar nogmaals, deze keuze is aan de betreffende lidorganisatie.

LaCo en SuperLeague:
Voor deze twee competities hebben we zelf besloten om ze nietig te verklaren in lijn met ons advies hierboven. Er zullen dus geen kampioenen benoemd worden en er gaan ook geen teams promoveren en/of degraderen. Hoe zeer wij dit ook betreuren.
Voor de LaCo geldt, dat er normaliter ook geen teams promoveren en/of degraderen, wel zullen we indien mogelijk, afhankelijk van de inschrijvingen, de competitie volgend jaar opnieuw starten zoals we ook dit seizoen gestart waren.

Aangezien de SuperLeague de enige gesloten competitie is in Nederland, onderzoekt de NDB nog de mogelijkheid om de SuperLeague play-offs later in of na de zomer te spelen, voor aanvang van het nieuwe seizoen. Omdat de SuperLeague een gesloten competitie is zou het cancellen van de play-offs beteken dat ook in het nieuwe volledige seizoen 2020-2021 er geen nieuwe teams zullen instromen. Indien de play-offs op een later moment in de zomer alsnog (in aangepaste vorm) kunnen plaatsvinden, zullen we deze teams, bij hoge uitzondering, toevoegen aan de competitie zoals die dit jaar stond. Blijkt dit, om welke reden dan ook, onhaalbaar dan komen de play-offs definitief te vervallen.

Ranking:
Ook het NDB Rankingseizoen kan niet afgemaakt worden en ook hier is er in lijn met bovenstaande adviezen voor gekozen om dit seizoen nietig te verklaren. Daardoor worden er geen kampioenen aangewezen. Hoe spijtig ook. De NDB acht dit niet passend gelet op het niet afgeronde seizoen en de situatie waarin het land verkeert. Door het aflasten van het NK zullen er dit jaar ook geen Nederlands kampioenen zijn.

Selectie/ Nederlands team:
Voor de samenstelling van de nieuwe Nederlandse selectie heeft dit uiteraard ook gevolgen. Wij willen iets meer tijd nemen om dit samen met onze technische staf goed uit te werken. Meer informatie hierover volgt zo snel mogelijk.
Het 4 Nations Tournament was zoals eerder gecommuniceerd reeds afgelast. Mogelijk zullen meer evenementen, waaronder de Six Nations Cup en het EK jeugd, afgelast worden. De NDB bekijkt momenteel samen met de andere betrokken bonden de gevolgen en mogelijke scenario’s. Meer informatie hierover volgt ook zo snel mogelijk.

ALV:
De voorjaars ALV staat (voorlopig) gepland op 13 juni. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze ook niet doorgaan. In het voorjaar hebben alle bonden en ook NOC*NSF de algemene ledenvergadering. Er wordt momenteel uitgezocht aan welke regels en verplichtingen er voldaan moet worden. Zeker omdat deze voorjaarsvergaderingen meestal worden ingezet om bijvoorbeeld jaarcijfers en tarieven te laten vaststellen, kan dit best wel wat impact hebben. Wij wachten nog op meer informatie hoe we hier het beste (maar ook vanuit verenigingsrecht en rapportageplicht toegestaan) mee om kunnen gaan. Dit geldt natuurlijk ook voor de ALV’s van onze lidorganisaties. Daarover binnenkort ook meer.

De NDB betreurt deze beslissingen te moeten maken, maar gezien de huidige situatie in Nederland en de wereld is dit de enige logische uitkomst. We beseffen dat we als sport nu even plaats moeten maken voor de een uitdagende crisis met gevolgen die niemand nog kan overzien.

Wij wensen jullie veel succes en vooral een goede gezondheid toe in de komende dagen en weken. Het is belangrijk dicht bij elkaar te blijven in deze bizarre tijd, ook al moeten we fysiek op afstand blijven.

Indien er vragen zijn neem dan vooral contact met ons op via info@ndbdarts.nl

Tekst: NDB Darts

Image courtesy of FOTO: NDB
Deel dit:
Lees ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoudsopgave

NDB Rankingseizoen wordt nietig verklaard, overige NDB-toernooien worden afgelast